Praktijk voor psychotherapie, coaching en supervisie

Marietta van Attekum
Kerkstraat 2
3972 EL Driebergen
Telefoon: 0343-533933

Homepage

Ouderbegeleiding

Aanmelding/Contact/Route

Kosten en regels

Voor verwijzers

Pessotherapie

Supervisie

Registraties en lidmaatschappen, klachtenregeling, kwaliteitsstatuut

Ouderbegeleiding

Wat is het?
Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Het kan zijn dat er met het kind iets speciaals aan de hand is, maar het kan ook zijn dat ouders door het hebben van kinderen tegen eigen problemen aanlopen. Het gedrag van een kind kan nooit losgezien worden van het gezin waarin het opgroeit. Hetzelfde geldt voor ouders. Ik geef ouderbegeleiding vanuit de boven genoemde invalshoeken.
De behandeling is erop gericht om ouders het gedrag van hun kind beter te laten begrijpen, zodat zij van daaruit beter om kunnen gaan met lastige opvoedingssituaties
.

Voor wie?
Voor ouders van een kind dat elders in therapie is (bv bij pedagoog of bij jeugdzorg).
Voor ouders van zeer jonge kinderen die geconfronteerd worden met onvermogen of problemen in de opvoeding.

Doel:
Na afloop zullen de ouders meer begrip hebben voor (het gedrag van) hun kind en dit beter kunnen beïnvloeden. Zo kunnen het kind en de ouders op een positieve manier samen verder.

Aanmelding:
Via de behandelaar van het kind, of op eigen initiatief. Er zal dan gekeken worden of het nodig is dat het kind/ de kinderen elders behandeld worden.
Bij een eerste gesprek zijn altijd zowel de ouders als het kind/ de kinderen aanwezig. Er zal altijd onderling overleg zijn tussen mij en de (eventuele) behandelaar van het kind/ de kinderen. Zie hier voor aanmelding.