Praktijk voor psychotherapie, coaching en supervisie

Marietta van Attekum
Kerkstraat 2
3972 EL Driebergen
Telefoon: 0343-533933

Homepage

Ouderbegeleiding

Aanmelding/Contact/Route

Kosten en regels

Voor verwijzers

Pessotherapie

Supervisie

Registraties en lidmaatschappen, klachtenregeling, kwaliteitsstatuut

Kosten en regels:

Duur:
Een individueel consult duurt 45 minuten. Voor een intake trek ik zo nodig meer tijd uit.

Verzekering:
Mijn behandelingen vallen onder de verzekeringsvoorwaarden voor GZ-psychologie.
Ik heb in 2018 geen contracten meer met verzekeraars.

Het is voor vergoeding van de therapiekosten het beste als u een restitutiepolis heeft. U krijgt dan een groot deel van de kosten achteraf, dat wil zeggen na beëindiging van de therapie, vergoed. U moet de kosten van de afzonderlijke therapiesessies therapie wel eerst zelf (per maand) betalen.

Tarieven
Het tarief per consult bedraagt €92. Bij dit bedrag zijn ook de tijd en de kosten van administratie, (verplichte) verslaglegging, telefonisch overleg, etc. inbegrepen. U krijgt een rekening aan het eind van elke maand. Die rekening moet binnen twee weken voldaan worden, ook al zal uw verzekering pas na het einde van de therapie uitkeren.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft bepaald dat de kosten door uw zorgverzekeraar pas ná het hele zorgtraject aan u vergoed worden. De NZA onderscheidt drie verschillende “zorgzwaartepakketten”: kort, middel en lang, variérend van enkele tot maximaal 13 gesprekken. Daarvoor zijn per pakket maximale restitutiebedragen vastgesteld. Het is aan mij om te bepalen voor welke “zorgzwaarte” u in aanmerking komt. U krijgt maandelijks een rekening voor de consulten

Maximale restitutiebedragen NZA voor behandelingen gestart in 2016
Kort: € 457,37, 2 tot 4 gesprekken
Middel: € 779,33, 5 tot 8 gesprekken
Intensief: € 1222,04, 8 tot 13 gesprekken
Onvolledige behandeling: € 186,68, 1 tot 2 gesprekken

. NB. De declaratie voor de gehele behandeling kan pas aan na het laatste consult bij uw verzekeraar ingediend worden. U krijgt dan van mij een speciale “restitutienota”. Alleen die nota kunt opsturen naar uw verzekeraar. De vergoeding door uw verzekeraar is dus altijd achteraf.

Niet verzekerde zorg (door de NZA genoemd OZP) kost € 92 per consult.
Wanneer U om wat voor reden dan ook zelf wilt betalen geldt hetzelfde tarief.

Afzeggen van afspraken:
Afspraken dienen minstens 24 uur tevoren afgezegd te worden, anders wordt € 60 in rekening gebracht.. Deze kosten kunt U niet declareren bij uw verzekering.

Verwijsbrief huisarts:
Wanneer u de kosten vergoed wilt krijgen van uw verzekering heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet vermeld staan voor welke (vermoedelijke) DSM-diagnose u verwezen wordt naar de Basis GGZ. Uw huisarts kan zelf een verwijsbrief schrijven, hij/zij kan ook een verwijsbrief downloaden van deze website.Wanneer u de kosten zelf betaalt is een verwijsbrief niet nodig.

Privacy:
Zonder uw goedkeuring wordt geen informatie gegeven aan derden. Ik ben gebonden aan de ethische beroepscodes van de NVVP en overige verenigingen.
Als u bij mij een privacy-verklaring ondertekent is het niet nodig dat ik uw diagnose op de nota vermeld. Dan wordt deze informatie dus nergens geregistreerd.