Praktijk voor psychotherapie, coaching en supervisie

NB. Deze zomer (2020) ga ik met pensioen. Dat betekent dat de praktijk maar beperkt toegankelijk is. Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan. Wel zijn kortdurende consultatieve gesprekken mogelijk (max.3) en supervisies. De Pessogroep draait in principe door tot eind 2020.

Marietta van Attekum

 

Even voorstellen:
Sinds 1984 werk ik als zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog. Naarmate ik meer ervaring en scholing opdeed is mijn behandelrepertoire uitgebreid en inmiddels ben ik een ervaren psychotherapeut. Psychotherapie als vak is een education permanente, en nog steeds openen zich voor mij nieuwe wegen.Van huis uit ben ik ontwikkelingspsycholoog; gericht op de ouder-kindrelatie en de vroege psychische ontwikkeling. Ik ben breed opgeleid; de klassieke psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, systeem/gezinstherapie en psychoanalyse) hebben alle langdurig mijn aandacht gehad en elementen daaruit komen dan ook terug in mijn behandelingen. In die zin ben ik een klassieke therapeut.
Maar er zijn intussen veel nieuwe therapievormen bijgekomen, die een aanvulling vormen op de basisvaardigheden van een therapeut, en die soms beter of sneller werken dan de klassieke methoden. De belangrijkste daarvan is voor mij de Pesso-therapie, waarin ik bedreven en gespecialiseerd ben. Ik gebruik op de persoon toegesneden middelen om het doel te bereiken, maatwerk dus. In die zin ben ik een moderne therapeut.
Voor de officiele registraties en lidmaatschappen zie hier.

De voordelen van een kleine praktijk:
In een kleine praktijk als de mijne bent u snel aan de beurt. De wachttijd voor de intake is 1-2 weken (uitgezonderd vakanties) De behandeling kan vrijwel altijd in de week daarna al beginnen.U hebt mijn volle aandacht. Ik kan flexibel zijn in methode en in timing, voorzover dat de therapie dient.
Uiteraard neem ik deel aan verschillende vormen van intercollegiale toetsing en werk ik samen met andere therapeuten. Ik volg regelmatig bijscholing en onderhoud contacten met collega's, verwijzers en instellingen.
Zo nodig kan ik u verwijzen voor gespecialiseerde therapieën of medicijnen.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?
In principe kunt U bij mij terecht met alle mogelijke psychische klachten. Wanneer uw huisarts u heeft aangeraden uw lichamelijke klacht eens nader te onderzoeken. Wanneer u het gevoel heeft het contact met uzelf of met de zin van het leven kwijt te zijn. Wanneer u worstelt met vragen als: 'waarom kom ik toch elke keer weer in hetzelfde soort conflict terecht op mijn werk?', of 'waarom durf ik niet echt voor mezelf op te komen?', 'waarom raak ik geblokkeerd als ik net iets ga presteren?', 'waarom put ik mezelf zo uit?'. Wanneer u last hebt van onverwerkt oud zeer, dat als een steen op uw maag ligt. Dit kan zich uiten in allerlei klachten, die zowel geestelijk, lichamelijk als relationeel van aard kunnen zijn: depressies, psychosomatische klachten, steeds weer in dezelfde problemen terechtkomen. Belangrijk is dat u het gevoel heeft dat uw klacht wezenlijk met uzelf te maken heeft en dat u dat wilt onderzoeken.

Voor wie?
Ik werk met volwassenen en adolescenten, en met ouders van kinderen (zie ouderbegeleiding).

Voor wie niet?
Met ernstige psychische stoornissen of verslaving kunt U niet bij mij terecht, maar moet de huisarts U verwijzen naar de specialistische GGZ.

Wat gebeurt er wanneer u bij mij komt?
Elke therapie of vorm begeleiding begint met een diagnose: wat is hier aan de hand? Niet elke klacht is wat hij lijkt. In de eerste sessie(s) zoek ik samen met u uit wat er aan de hand is en waar u het beste terecht kunt. Meestal duurt die diagnosefase 1 tot 3 sessies, soms met gebruik van psychologische tests. Op grond van de diagnose doe ik u een voorstel. Dat kan zijn:

Wanneer ik u om wat voor reden dan ook niet kan helpen, zal ik dat duidelijk zeggen.
Wanneer we het erover eens geworden zijn dat u bij mij in behandeling komt verbindt u zich altijd voor een bepaalde periode, afhankelijk van het soort therapie. Psychotherapie is een proces en vraagt om een echte verbinding.

De duur van een individuele therapeutische sessie is drie kwartier. Voor een intakegesprek reserveer ik een uur.

Aanmelding voor kortdurende therapie (Basis GGZ):
W anneer u een verwijzing heeft van uw huisarts naar de basis GGZ, kunt u zich telefonisch bij mij aanmelden: 0343-533933. Wanneer u de therapiekosten zelf betaalt is een verwijzing van de huisarts niet nodig
.

Coaching:
Is mogelijk in verband met werkproblemen, voor diverse beroepsgroepen. Bekostiging hiervan gebeurt meestal door de cliënt zelf, soms door de werkgever. Coaching wordt niet vergoed door een ziektekostenverzekering.

Ouderbegeleiding

Aanmelding/Contact/Route

Kosten en regels

Voor verwijzers

Pessotherapie

Supervisie

Registraties en lidmaatschappen, klachtenregeling en kwaliteitsstatuut